Giv jeres HR-administration nye højder med vores kerneløsning til HR

Udfør vigtige HR-funktioner, som sikrer, at regler og krav bliver overholdt, samtidig med at medarbejderne får et fyldestgørende og absolut brugervenligt HR-system.

Graphic and picture showing the HR masterdata page of Mindkey. The main features highlighted include "Employee Specifications," which which enables searching, viewing, and managing employee profiles.

Effektiv HR-drift samlet i ét system

Optimér arbejdsgange, overhold krav og regler, og skab større motivation blandt medarbejderne.

Saml al medarbejderdata, så I effektivt og udførligt kan håndtere personaleinformation på tværs af organisationen.

Lev op til lovgivningen og krav om datasikkerhed, f.eks. i forhold til GDPR og sikring af fortrolige oplysninger, ved at samle alle medarbejderdata ét sted.

Optimerede stamdata, som afspejler sig i effektiviteten

Gør driften simplere ved at fjerne gengangere og inkonsekvens i jeres data, så I reducerer mængden af fejl og øger effektiviteten i hele organisationen.

Vedligehold vigtige demografiske stamdata på medarbejderne, herunder kontaktinformationer, ansættelsesoplysninger, jobroller, lønoplysninger, personalegoder, udleveret udstyr m.m.

Lav detaljerede CV’er, som fremhæver uddannelsesmæssig baggrund, efteruddannelse, erhvervserfaring, færdigheder og andre relevante kvalifikationer.

A grahic showing the masterdata page, where administrators can edit demographic masterdata of employees
Image displaying various charts providing insights into an organization's structure.

Databaserede indsigter og rettidige notifikationer

Styrk organisationen med rapporteringsværktøjer, der gør det muligt at analysere på nøgletal som medarbejderomsætningshastighed, udsving i antallet af ansatte og fordelingen af fuldtidsstillinger, så I får viden til at træffe bedre strategiske beslutninger og optimere jeres ressourcer.

Brug demografiske data til grundige rapporteringer og analyser baseret på faktorer som alder, køn, anciennitet, geografisk placering og andre relevante oplysninger.

Skab indholdsbaserede arbejdsgange, som sikrer, at I får notifikationer i tide om begivenheder som jubilæer og vigtige deadlines som fornyelse af certifikater.

Oplev Mindkey

Aftal en demo tilpasset dine behov.