Smart pre- og onboarding, konfigureret til dine behov

Optimér ansættelsen og inklusionen af nye medarbejdere med en intelligent og fleksibel pre- og onboarding proces.

Image displaying a visual representation of Mindkey system onboarding module

Tilpassede onboarding-forløb

Skab og tilpas introduktionsforløb, så de matcher din organisations specifikke krav, jobroller og lokaliteter.

Anvend tjeklisteskabeloner til effektivt at sende rettidige meddelelser og opgaver, suppleret med relevant indhold om den nye medarbejder.

Involver ledere, IT-professionelle og uddannelseskoordinatorer og andre teammedlemmer med specifikke ansvarsområder for at styrke den nye medarbejders introduktion og integration i organisationen.

Bliv inspireret af historierne fra vores værdsatte kunder

Lisbeth fra North Media udtaler sig om hvordan HR gør brug af kontraktskabeloner, som et effektivt middel i onboarding processen.

This image illustrates onboarding task tools in the mindkey system. Where users can reject or accept tasks in relation to an onboarding process.

Øg engagementet

Skab et positivt førstehåndsindtryk for nye medarbejdere gennem personlig, interaktiv pre- og onboarding, der byder velkommen og sætter scenen for deres succes i din organisation.

Giv nye medarbejdere mulighed for at spille en aktiv rolle i deres onboarding-rejse med en robust selvbetjeningsløsning.

Giv medarbejderne mulighed for at bidrage til en gnidningsløs og juridisk korrekt onboarding-proces ved at gennemgå dokumenter såsom virksomhedspolitikker, databeskyttelsesregler og virksomhedshåndbogen.

Medarbejderrekvisitioner er nøglen til en optimal onboarding proces

Involver den ansættende leder ved hjælp af skræddersyede rekvisitionsskabeloner for at undgå dobbeltregistrering.

Berig rekvisitioner med alle nødvendige oplysninger til brug i ansættelseskontrakten.

Opdater 3. parts systemer som AD, lønsystem og tidsregistrering med alle stamdata.

This image is an informative graphic describing the process of requisition

Oplev MindKey

Aftal en demo tilpasset dine behov.