Tid, ferie og fraværsstyring

Hold styr på feriebalancer, få indsigt i fravær, og håndtér arbejdstidsregistrering effektivt og korrekt.

Hold styr på regler administrerer

Opnå komplet overblik over feriebalancer, fraværsårsager og brud på arbejdstidsregler.

Automatisering og selvbetjening

Administrér dine ferie- og fraværsregler gennem automatisering, synlighed og brugervenlig selvbetjening.

Datadrevne indsigter

Hold øje med og rapportér medarbejderfravær, så I får et nyttigt overblik over fraværstendenser i organisationen.

Nem arbejdstidsregistrering

Arbejdstidsregistrering behøver ikke være en byrde, hverken for medarbejdere eller HR-afdelingen.

The graphic illustrates the time and absence page of Mindkey.

Nøglefunktioner

Ferieperioder og arbejdskalendere med helligdage

Ferie og fraværskoder efter behov

Automatisk og manuel ferietildeling

Kalenderoverblik

Justering, udbetaling og overførsel

Årsafslutning

Betjeningspanel og statistik

Befordringsgodtgørelse