Forløs det fulde potentiale i organisationen

Løft jeres engagement og fokus ved at sætte klare medarbejdermål og kortlægge vejen til at nå dem.

Personligt design til målbeskrivelser og -justeringer

Opret målskabeloner som basis for at beskrive nye medarbejdermål – nemt, fyldestgørende og ensartet.

Udform målinger for kategorier og performance, så de passer til organisationens reelle behov.

Tilpas vurderinger, så de favner forskellige måltyper, jobroller og medarbejderprofiler og på den måde sikrer fleksibilitet og ensartethed.

Klare målsætninger og nyttigt overblik over fremskridt

Motivér medarbejderne til at sætte meningsfulde mål.

Giv medarbejderne redskaber til at kortlægge vejen hen til deres mål – og lykkes med dem.

Gør det lettere for ledere at holde øje med medarbejdernes fremskridt i selvbetjeningsfunktionen.

The image illustrate various analysis charts about goal evaluations.

Opnåede mål og dybe analyseindsigter

Få bedre effekt af feedback, coaching og samarbejde, som er af afgørende betydning for at lede medarbejderne mod deres mål.

Sikr jer, at alle får gode og positive vurderinger for deres arbejdsindsats.

Udnyt avancerede rapporterings- og analysefunktioner til at få indblik i medarbejdernes fremskridt mod deres mål, præstationsmønstre og områder, der kan forbedres.

Oplev MindKey

Aftal en demo tilpasset dine behov