HR Analytics - Forløs HR's potentiale med datadrevne indsigter

Optimér præstation, produktivitet og engagement på tværs af din arbejdsstyrke med avanceret HR Analytics.

Én integreret effektiv platform

Med en alt-i-en fuldintegreret HR-platform til at håndtere medarbejderdata, herunder personlige oplysninger, ferie- og fravær, løn, udvikling, feedback-sessioner og undersøgelser, leverer MindKey omfattende rapportering, der muliggør en datadrevet tilgang til HR og ledere.

Pålidelige beslutninger

Stol på faktiske data i stedet for mavefornemmelser.

Etablér strukturerede processer, der skaber et solidt fundament for værdifulde data.

Anvend rapporter, statistikker og dashboards til at opnå indsigt og fremme forståelse for optimeret handling og beslutningstagning.

Standard rapportering og analyse

MindKey indeholder standard rapportering til relevante nøgletal som f.eks. antal medarbejdere, fuldtidsækvivalenter (FTE), personaletilgang og omsætning, anciennitets-, alders- og kønsfordeling, sygefravær, antal interne og eksterne rekrutteringer, uddannelsesomkostninger, efterfølgerate, andel ikke-fastansatte, ledelsesspænd, lønfordeling og meget mere.

Eksempler på effektivitetsforbedringer og succesrige resultater med HR analytics

Identificér effektive rekrutteringskanaler og reducér tid og omkostninger.

Identificér tendenser i kandidatdata og forbedr kvaliteten i ansættelser.

Involvér organisationen og interessenterne i rette tid for planlægning og effektiv integration af nye medarbejdere i organisationen.

Analysere data om mangfoldighed og inklusion for at sikre diversitet.

Planlægge og afvikl ferie rettidigt.

Styrk feedback og coaching.

Reducér fravær, forbedr produktivitet og medarbejdertrivsel.

Øg medarbejderengagement, jobtilfredshed og fastholdelse.

Forstå og udnyt organisationens potentiale gennem mål og præstationer.

Identificér kompetencemangler og træningsbehov, og målret læringsprogrammer.

Forankr strategien og styrk lederteamet med velstruktureret og ensartet tilgang til 1:1 dialoger.

Styrk engagement og tilfredshed blandt medarbejderne gennem spørgeskemaundersøgelser

Oplev MindKey

Aftal en demo tilpasset dine behov.