Arbejdstidsregistrering med minimal indsats

Arbejdstidsregistrering behøver ikke være en byrde, hverken for medarbejderne eller HR-afdelingen.

The graphic illustrates the work time registration page of Mindkey. The main features highlighted include registrations and analysis dashboard

Effektiv håndtering af arbejdstid, hviletid og fridøgn-regler

48-timers regel: Medarbejdere må ikke overskride 48 arbejdstimer ugentligt i gennemsnit inden for fire kalendermåneder.

11-timers regel: Medarbejdere skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24-timersperiode.

Ferie og sygefravær neutraliseres ved beregningen.

Medarbejdere skal have mindst ét fridøgn i løbet af en syv-dages periode.

Håndtering af fritagelse for arbejdstidsregistrering, f.eks. medarbejdere med høj grad af selvtilrettelæggelse.

Nem registrering for medarbejdere

Registrér start- og sluttider samt pauser med blot få klik.

Brug enten en skabelon eller sidste uges registrering som udgangspunkt for den aktuelle uge.

Få adgang til dine egne oplysninger om arbejdstidsregistrering.

Opfyld registreringskravene uden frustration eller forsinkelser i din daglige arbejdsgang.

Image illustrates a person using her phone to register her work time.
Image showing different chart and dashboards illustrating  Violations of rest period and working time legislation

Overvågning for HR og ledere

Ingen administrativ byrde for HR og ledere

Overvåg og identificér overtrædelser af hviletids- og arbejdstidslovgivningen.

Modtag rettidige advarsler og nødvendig rapportering.

Få fuldstændig dokumentation, som kan stilles til rådighed for offentlige myndigheder, såsom Arbejdstilsynet.

Oplev MindKey

Aftal en demo tilpasset dine behov.