Overblik og indsigt med organisationsstruktur og stillingsadministration

Skab klarhed over organisationen og styrk beslutningstagning, der dækker ansættelser, klare jobbeskrivelser og præcis rapportering.

Graphic showing the organization and employee administration page of Mindkey. The main features highlighted include "Position Specifications," which allows users to define and edit job roles, and "Employee Search and Administration," which enables searching, viewing, and managing employee profiles.
An organizational chart from the Mindkey system displaying the hierarchy and relationships between various positions within a company. The chart includes labeled boxes for each role, connected by lines that illustrate reporting structures and collaboration pathways.

Visuelt overblik over organisationens dynamikker med diagrammer

Præsentér den hierarkiske struktur i organisationen visuelt, så I får et klart billede af relationer og rapporteringslinjer mellem de forskellige roller og stillinger.

Skildre rapporteringsforhold for at styrke medarbejdernes forståelse af deres position og ansvar.

Styrk klarhed, kommunikation og bedre beslutningsgrundlag med lettilgængeligt overblik.

Effektiv stillingsadministration

Anvend stillingsadministration til at udnytte historiske data med fremtidig planlægning, så I skaber et samlet overblik og lever op til alle regler og krav.

Håndtér kommende ansættelser, forestående opsigelser, orlover, besatte stillinger og ledige jobs, så I sikrer en effektiv opfølgning og administration på tværs af organisationsspektret.

Gør det muligt for HR og ledere at gennemføre ansættelser, genansættelser, interne omrokeringer og opsigelser, så I sikrer en velfungerende og virkningsfuld personaleadministration.

Image showing a dashboard for open position administration. It includes a prominent box titled 'Future Hiring' listing open positions. Alongside, there are key numbers such as total employees, number of absent employees, and open positions, providing an overview of the organization's size and structure.
Image displaying various charts providing insights into an organization's structure. Charts include a pie chart showing functionary distribution and a bar graph representing employee demographics.

Nøjagtige beskrivelser, målinger og rapporteringer

Lav jobbeskrivelser, der tydeligt forklarer ansvarsområder, arbejdsopgaver og kvalifikationer, som er afgørende for både rekruttering og udviklingssamtaler.

Gør brug af nøgletal som udsving i antal ansatte og fordelingen af fuldtidsstillinger (FTE) til at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag, f.eks. inden for ressourcefordeling, budgettering og optimering af arbejdsstyrken.

Få bedre effekt af rapportering ift. personaleomsætning, HR-målinger, analyser og compliance, som kan bidrage med data til vigtige beslutningsprocesser.

Oplev MindKey

Aftal en demo tilpasset dine behov.