Selvbetjening, effektivitet og integration hos Berlingske Media

Berlingske Media er et mediehus midt i København, der har medierne Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor. Berlingske Media er den fri, ansvarlige presse og har forskellige medarbejdergrupper ansat – både redaktionelle, kommercielle og administrative - og alle medarbejdere anvender MindKey.

Berlingske Media tog et stort skridt mod modernisering af deres HR-processer ved at integrere MindKey i 2017. Lise Glerup, HR- direktør hos Berlingske Media, fremhæver den afgørende faktor bag valget.

Selvbetjening som kerneelement

En af grundene til at Berlingske Media valgte at implementere MindKey i 2017 var muligheden for den høje grad af selvbetjening hos både medarbejdere og ledere. Med sin intuitive og brugervenlige tilgang er systemet oplagt for Berlingske Media. "Medarbejdere og ledere registrerer og godkender alt i MindKey, som er relateret til HR. Det er vigtigt for os, at vi har et system, hvor alle medarbejdere kan se og registrere alt, hvad der har med deres personlige oplysninger og ansættelsesvilkår at gøre, såsom variable løndele, ferie, sygdom og andet fravær".

Færre ressourcer på administration

”Med MindKey har vi fået et HR-system, hvor vi bruger færre ressourcer på administration, hvilket gør, at vi har fået frigivet flere ressourcer til udvikling. Det er drømmescenariet for HR at kunne fokusere mere på udvikling i virksomheden”

Lise Glerup

Lise Glerup

HR- direktør

Masterdatasystem og systemintegration

MindKey fungerer som hjertet i Berlingske Medias HR- og løndata. Det er ikke bare et HR-system, men også et masterdatasystem, der leverer essentielle data til forskellige systemer på tværs af virksomheden. "MindKey er fundamentet, der leverer data til IT, digital signatur, løn, adgangskort og andre systemer"

Ferie- fraværsregistrering der skaber overblik og værdi

Særligt ferie- og fraværsregistrering er effektivt for Berlingske Media. Medarbejderne registrerer løbende deres ferie i HR-systemet, som lederne tager stilling til og godkender. Dermed er ferie planlagt. Det er en løbende proces, der gør en meget stor positiv forskel på ressourcetrækket i HR. ”Det er virkelig let at bruge MindKey til ferieregistrering, og der er nogle gode oversigter for både medarbejdere og ledere til at se, om medarbejdere har restferie. Lederne er faktisk i stand til at se de samme data, som vi er i HR, hvilket også aflaster os, når vi kører med stramme deadlines med ferieregistreringer. Så hele den del betyder, vi har mindre administrativt arbejde i HR"

HR-systemet bruges også som styresystem i forhold til refusionssøgning, når medarbejdere er langtidssygemeldte. Medarbejdere og ledere registrerer sygefraværet i systemet, og på den baggrund søger HR refusion.

”MindKey er brugervenligt, intuitivt at bruge, giver indsigt og skaber overblik for os”

Oplev Mindkey

Aftal en demo tilpasset dine behov.